ЛИБРИО    

Читать "Пісні" - Руданський Степан Васильевич - Страница 1 -

Руданський С. В.

ПІ СНІ

ПРЕСЛІ В’ Я

Спив до дна я прик­рий ке­лих За здо­ров’я долі, І з похмілля моє сер­це Розривають болі. Нащо ж, ми­ла, мої ду­ми, Нащо твої ча­ри, Коли з ни­ми враз по сер­цю Бродять чорні хма­ри? Правда, ми­ло мені бу­ло, Як ти обійма­ла І опу­ще­не покрів’я З дум­ки підійма­ла І на ро­зум на­ки­да­ла, - Правда, ми­ло бу­ло!.. Моє сер­це в цілім морі Розкоші то­ну­ло. Я за­був про все на світі, На все не вва­жав-єм, Я й се­бе за­був са­мо­го, Мало пам’ятав-єм. Спам’ятався - а ти щез­ла… Розум хо­лодіє, Лиш не­щас­на моя дум­ка Росте та повніє. В якім смут­ку, в якім жа­лю З нею я блу­каю, В яких бо­лях на чу­жині На світ по­род­жаю. Породжаю, ог­ля­даю… Мила моя, ми­ла, Чи ти ме­не, моя ми­ла, Не щи­ро лю­би­ла? Чи я те­бе, моя ми­ла, Не лю­бив, як тре­ба? Чи то мені та­ка до­ля Випала із не­ба? Чого ж ду­ма та­ка пиш­на, Чого ж сло­во бідне? Дитя моє не­доспіле, Дитя моє рідне! Згубив би я те­бе ра­зом, Як Час сво­го си­на, Але, мо­же, те­бе прий­ме Мати Ук­раїна!

Петрополь, 10.VII 1859

СИРОТИНА Я БЕЗ­ РОД­ НИЙ...

Сиротина я без­род­ний, Десь за­ги­ну в чу­жині - І ніхто очей хо­лод­них Не зак­риє там мені. І нерідною ру­кою Буду в зем­лю я за­рит, І теп­ленькою сльозою Ніхто хро­ба не зро­сить…

4 мая 1852 го­да

ТИ НЕ МОЯ

Ти не моя, дівчи­но до­ро­гая! І не мені кра­са твоя; Віщує ду­монька смут­ная, Що ти, дівчи­но, не моя! Ти не моя! За лич­ко гар­не Справляє хтось ко­лодія… Мої ж літа про­хо­дять мар­не, Бо ти, дівчи­но, не моя!.. Ти не моя!.. І бро­ви чорні Милує інший, а не я, І інший хтось те­бе при­гор­не, А ти, дівчи­но, не моя!.. Ти не моя, го­луб­ка си­ва!.. Щаслива до­ленька твоя, Моя же до­ля не­щас­ли­ва, Бо ти, дівчи­но, не моя!.. Ти не моя! Но що ж я маю? Чим пох­ва­люсь тобі і я? Хіба лиш тим, що тя ко­хаю; Но ти, дівчи­но, не моя!..

МЕНЕ ЗА­ БУДЬ, МОЯ ДІ ВЧИ­ НО!...

Мене за­будь, моя дівчи­но! Спокійно жий, щас­ли­ва будь, Цвіти хоть ро­жой, хоть ка­ли­ной, - Мене за­будь, ме­не за­будь!.. Мене за­будь - і тяж­ким смут­ком Не роз­би­вай біленьку грудь: Шукай собі ко­хан­ка хут­ко, Мене за­будь, ме­не за­будь!.. Мене за­будь, ме­не не тре­ба! Та як­би я ко­ли-не­будь Тебе за­був… - о бо­же з не­ба, Мене за­будь, ме­не за­будь!..

19 фев­ра­ля

ПІ СНЯ

Не ди­вуй­тесь, добрі лю­ди, Добрі лю­ди, ви, сусіди, Що за­ду­му­юсь між ва­ми, Що жу­рю­ся я завсігди. Літа мої мо­лодії… Що ж по то­му? Що ж по то­му, Як без щас­тя, як без долі Жити в світі мо­ло­до­му? Моє щас­тя за го­ра­ми, Може, дру­гим по­ма­гає. Моя до­ля враз з Ду­наєм В синє мо­ре уп­ли­ває. Життя моє! Жит­тя моє! Ти - по­ко­ше­ная ни­ва. Не зос­та­лась, не приг­ну­лась Жадна квіточ­ка щас­ли­ва. Серце сох­не, сер­це чах­не, Душа ра­да в хо­ло­до­чок; Но де гля­ну, по­див­лю­ся - Тільки камінь та пісо­чок. Серце сох­не, сер­це чах­не, Як в полі би­ли­на тая, Поки йо­го не при­гор­не Де мо­ги­ла си­ро­вая. І при­гор­не мо­ги­лонька!.. Хто ж рідненький там зап­ла­че? Хіба во­рон чор­нок­ри­лий, Пролітаючи, зак­ря­че!.. І при­гор­не мо­ги­лонька!.. Хто ж за ме­не спо­га­дає? Як по­ду­маю за сеє, З жа­лю сер­це роз­пу­кає… Не ди­вуй­тесь же ви, лю­ди, Не ди­вуй­тесь ви, сусіди, Що за­ду­му­юсь між ва­ми, Що жу­рю­ся я завсігди!

29 июня 1854 го­да.

Кам[енец]- Подол[ьский]

ПОВІ Й, ВІ ТРЕ, НА ВКРАЇ НУ...

Повій, вітре, на Вкраїну, Де по­ки­нув я дівчи­ну, Де по­ки­нув чорні очі… Повій, вітре, з по­лу­ночі. Між яра­ми там до­ли­на, Там біленькая ха­ти­на, В тій ха­тині го­лубонька, Голубонька-дівчинонька. Повій, вітре, до схід сон­ця, До схід сон­ця, край вікон­ця. Край вікон­ця постіль біла, Постіль біла, дівча ми­ле. Зупинися ниш­ком-тиш­ком Над рум\'яним білим лич­ком, Над тим лич­ком зу­пи­ни­ся, Чи спить ми­ла - по­ди­ви­ся. Як спить ми­ла, не збу­ди­лась - Нагадай їй, з ким лю­би­лась, З ким лю­би­лась і ко­ха­лась І ко­ха­ти при­ся­га­лась… Як заб\'ється їй сер­денько, Як дівча зітхне тя­женько, Як зап­ла­чуть чорні очі, Вертай, вітре, к по­лу­ночі. А як ме­не по­за­бу­ла, Як не­лю­ба при­гор­ну­ла - Ти розвійся край до­лині, Не вер­тай­ся з Ук­раїни… Вітер віє, вітер віє; Серце ту­жить, сер­це мліє… Вітер віє, не вер­тає, Серце з жа­лю за­ми­рає.
1 Перейти к описанию Следующая страница{"b":"232325","o":1}

Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:

Читать "Лексикология современного русского языка. Краткий курс для иностранных учащихся" - Нетяго Надежда - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Лексикология современного русского языка. Краткий курс для иностранных учащихся" - Нетяго Надежда - бесплатно, без регистрации....

22 09 2020 2:34:31

Читать "Учение и ритуал трансцендентальной магии" - Леви Элифас - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Учение и ритуал трансцендентальной магии" - Леви Элифас - бесплатно, без регистрации....

21 09 2020 16:59:26

Читать "Миг-17" - Иванов С. В. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Миг-17" - Иванов С. В. - бесплатно, без регистрации....

20 09 2020 3:10:10

Читать "Возвращение домой" - Князев Милослав - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Возвращение домой" - Князев Милослав - бесплатно, без регистрации....

19 09 2020 16:10:11

Читать "Последняя битва свирепого Биллсона" - Вудхаус Пэлем Грэнвил -

Читать книгу онлайн " Последняя битва свирепого Биллсона" - Вудхаус Пэлем Грэнвил - бесплатно, без регистрации....

18 09 2020 0:58:55

Читать "Вернуть себя" - Айзекс Мэхелия - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Вернуть себя" - Айзекс Мэхелия - бесплатно, без регистрации....

17 09 2020 21:49:17

Читать "Сокровище храма" - Абекассис Элиетт - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сокровище храма" - Абекассис Элиетт - бесплатно, без регистрации....

16 09 2020 14:40:40

Читать "Современные лекарственные средства для детей" - Парийская Тамара Владимировна, Половинко Андрей Евгеньевич, Борисова Ольга Алексеевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Современные лекарственные средства для детей" - Парийская Тамара Владимировна, Половинко Андрей Евгеньевич, Борисова Ольга Алексеевна - бесплатно, без регистрации....

15 09 2020 5:52:27

Читать "Жёсткий старт (СИ)" - "fessfenson" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Жёсткий старт ( С И)" - "fessfenson" - бесплатно, без регистрации....

14 09 2020 17:17:48

Читать "Родина под угрозой (СИ)" - Рыбаченко Олег Павлович, Большаков Алексей Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Родина под угрозой ( С И)" - Рыбаченко Олег Павлович, Большаков Алексей Владимирович - бесплатно, без регистрации....

13 09 2020 0:47:22

Читать "Чудо голодания" - Брэгг Поль Чаппиус - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Чудо голодания" - Брэгг Поль Чаппиус - бесплатно, без регистрации....

12 09 2020 4:51:46

...

11 09 2020 14:35:46

Читать "Принципы коммунизма" - Энгельс Фридрих -

Читать книгу онлайн " Принципы коммунизма" - Энгельс Фридрих - бесплатно, без регистрации....

10 09 2020 22:42:46

Читать "Принц на белом костыле" - Раевская Фаина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Принц на белом костыле" - Раевская Фаина - бесплатно, без регистрации....

09 09 2020 23:26:47

Читать "Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале" - Ракитин Алексей Иванович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале" - Ракитин Алексей Иванович - бесплатно, без регистрации....

08 09 2020 23:28:45

Читать "Завоевательница" - Сантьяго Эсмеральда - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Завоевательница" - Сантьяго Эсмеральда - бесплатно, без регистрации....

07 09 2020 21:23:34

Читать "100 рецептов при анемии. Вкусно, полезно, душевно, целебно" - Вечерская Ирина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн "100 рецептов при анемии. Вкусно, полезно, душевно, целебно" - Вечерская Ирина - бесплатно, без регистрации....

06 09 2020 1:53:14

Читать "Мировые войны и мировые элиты" - Перетолчин Дмитрий - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Мировые войны и мировые элиты" - Перетолчин Дмитрий - бесплатно, без регистрации....

05 09 2020 15:15:56

Читать "От пчелы до гориллы" - Шовен Реми - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " От пчелы до гориллы" - Шовен Реми - бесплатно, без регистрации....

04 09 2020 0:52:14

Читать "Делирий 3 - Печать элементов (СИ)" - Ткачев Сергей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Делирий 3 - Печать элементов ( С И)" - Ткачев Сергей - бесплатно, без регистрации....

03 09 2020 18:54:51

Читать "Петя и путешествие в космос" - Мачкаши Дюла, Варнаи Дёрдь - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Петя и путешествие в космос" - Мачкаши Дюла, Варнаи Дёрдь - бесплатно, без регистрации....

02 09 2020 0:13:43

Читать "ЧАО — победитель волшебников (илл. Л.Владимирского)" - Аматуни Петроний Гай - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ч А О — победитель волшебников (илл. Л. Владимирского)" - Аматуни Петроний Гай - бесплатно, без регистрации....

01 09 2020 17:44:19

Читать "Селафиила" - Протоиерей (Торик) Александр Борисович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Селафиила" - Протоиерей ( Торик) Александр Борисович - бесплатно, без регистрации....

31 08 2020 11:42:51

Читать "Лекарство от стресса, или Исцеляющее сознание" - Скерлок-Дюрана Сюзанна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Лекарство от стресса, или Исцеляющее сознание" - Скерлок- Дюрана Сюзанна - бесплатно, без регистрации....

30 08 2020 5:40:18

Читать "Язык-Этнос-Культура: проблема взаимоотношений" - Абдувелиева Тамила - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Язык- Этнос- Культура: проблема взаимоотношений" - Абдувелиева Тамила - бесплатно, без регистрации....

29 08 2020 22:40:36

Читать "Собрание сочинений в десяти томах. Том 1" - Толстой Алексей Николаевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Собрание сочинений в десяти томах. Том 1" - Толстой Алексей Николаевич - бесплатно, без регистрации....

28 08 2020 15:34:49

Читать "Дочь Севера" - Берристер Инга - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дочь Севера" - Берристер Инга - бесплатно, без регистрации....

27 08 2020 3:37:42

Читать "Домашнее виноделие" - Звонарев Николай Михайлович "Михалыч" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Домашнее виноделие" - Звонарев Николай Михайлович " Михалыч" - бесплатно, без регистрации....

26 08 2020 5:20:48

Читать "Пауло Коэльо. Исповедь паломника" - Ариас Хуан - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Пауло Коэльо. Исповедь паломника" - Ариас Хуан - бесплатно, без регистрации....

25 08 2020 4:20:41

Читать "Ориентирование на местности без карты" - Беляков М. Ф. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ориентирование на местности без карты" - Беляков М. Ф. - бесплатно, без регистрации....

24 08 2020 6:58:35

Читать "Незвичайні пригоди Марко Поло" - Мейнк Віллі (UK) - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Незвичайні пригоди Марко Поло" - Мейнк Віллі (UK) - бесплатно, без регистрации....

23 08 2020 2:58:39

Читать "Символы распада" - Абдуллаев Чингиз Акифович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Символы распада" - Абдуллаев Чингиз Акифович - бесплатно, без регистрации....

22 08 2020 18:46:24

Читать "Игра не ради игры" - Васильев Андрей Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Игра не ради игры" - Васильев Андрей Александрович - бесплатно, без регистрации....

21 08 2020 23:20:56

Читать "10 лет спустя (СИ)" - "Diurdana" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн "10 лет спустя ( С И)" - "Diurdana" - бесплатно, без регистрации....

20 08 2020 19:30:37

Читать "Ева для Инквизитора (СИ)" - Васина Екатерина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ева для Инквизитора ( С И)" - Васина Екатерина - бесплатно, без регистрации....

19 08 2020 23:28:17

Читать "Путешествие к далеким мирам" - Гильзин Карл Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Путешествие к далеким мирам" - Гильзин Карл Александрович - бесплатно, без регистрации....

18 08 2020 11:11:42

Читать "Охотники теней (СИ)" - МакКлайн Сьюзен - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Охотники теней ( С И)" - Мак Клайн Сьюзен - бесплатно, без регистрации....

17 08 2020 6:19:20

Читать "Спецназ встречают по разгрузке" - "Майор "Ветер"" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Спецназ встречают по разгрузке" - " Майор " Ветер"" - бесплатно, без регистрации....

16 08 2020 22:31:30

Читать "Атлас профессионального массажа" - Епифанов Виталий Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Атлас профессионального массажа" - Епифанов Виталий Александрович - бесплатно, без регистрации....

15 08 2020 16:40:40

Читать "Истребители Поликарпова Часть 2" - Иванов С. В. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Истребители Поликарпова Часть 2" - Иванов С. В. - бесплатно, без регистрации....

14 08 2020 7:53:39

Читать "Детская кухня. Вторые блюда" - Мельников Илья - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Детская кухня. Вторые блюда" - Мельников Илья - бесплатно, без регистрации....

13 08 2020 20:58:38

Читать "Джунгли страсти" - Барнет Джилл, Коротнян Екатерина Анатольевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Джунгли страсти" - Барнет Джилл, Коротнян Екатерина Анатольевна - бесплатно, без регистрации....

12 08 2020 10:48:24

Читать "Возвращение Рыжего и Полосатого" - Белянин Андрей Олегович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Возвращение Рыжего и Полосатого" - Белянин Андрей Олегович - бесплатно, без регистрации....

11 08 2020 17:46:34

Читать "Ожерелье дьявола" - Мартин Кэт - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ожерелье дьявола" - Мартин Кэт - бесплатно, без регистрации....

10 08 2020 15:36:55

Читать "Как избежать измен. 50 простых правил" - Корчагина Ирина Леонидовна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Как избежать измен. 50 простых правил" - Корчагина Ирина Леонидовна - бесплатно, без регистрации....

09 08 2020 5:35:24

Читать "Энциклопедический словарь (Н-О)" - Брокгауз Фридрих Арнольд, Ефрон Илья Абрамович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Энциклопедический словарь ( Н- О)" - Брокгауз Фридрих Арнольд, Ефрон Илья Абрамович - бесплатно, без регистрации....

08 08 2020 8:59:25

Читать "Вышивка шелковыми лентами" - Ращупкина Светлана - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Вышивка шелковыми лентами" - Ращупкина Светлана - бесплатно, без регистрации....

07 08 2020 0:24:35

Читать "Школа Вдохновения или Нелегко быть музой (СИ)" - Соловьева Елена - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Школа Вдохновения или Нелегко быть музой ( С И)" - Соловьева Елена - бесплатно, без регистрации....

06 08 2020 5:20:56

Читать "Череда" - Арабей Лидия Львовна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Череда" - Арабей Лидия Львовна - бесплатно, без регистрации....

05 08 2020 15:55:36

Читать "Близнецы. Любовный прогноз на 2014 год" - Володина Василиса - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Близнецы. Любовный прогноз на 2014 год" - Володина Василиса - бесплатно, без регистрации....

04 08 2020 5:21:30

Читать "Криптограф" - Хилл Тобиас - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Криптограф" - Хилл Тобиас - бесплатно, без регистрации....

03 08 2020 20:13:29

Читать "Праздничные салаты" - Костина Дарья - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Праздничные салаты" - Костина Дарья - бесплатно, без регистрации....

02 08 2020 9:35:17

Читать "Украинский шанс для России" - Бжезинский Збигнев Казимеж - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Украинский шанс для России" - Бжезинский Збигнев Казимеж - бесплатно, без регистрации....

01 08 2020 16:21:54

Читать "Новые миры (СИ)" - Шамраев Александр - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Новые миры ( С И)" - Шамраев Александр - бесплатно, без регистрации....

31 07 2020 4:54:31

Читать "Пятёрка с хвостиком" - Нестайко Всеволод Зиновьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Пятёрка с хвостиком" - Нестайко Всеволод Зиновьевич - бесплатно, без регистрации....

30 07 2020 2:15:56

Читать "Малый автобизнес: с чего начать, как преуспеть" - Волгин Владислав Васильевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Малый автобизнес: с чего начать, как преуспеть" - Волгин Владислав Васильевич - бесплатно, без регистрации....

29 07 2020 8:34:56

Читать "Хозяин Стаи" - Сергеева Ольга И. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Хозяин Стаи" - Сергеева Ольга И. - бесплатно, без регистрации....

28 07 2020 16:35:20

Читать "100 великих архитекторов" - Самин Дмитрий К. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн "100 великих архитекторов" - Самин Дмитрий К. - бесплатно, без регистрации....

27 07 2020 4:46:31

Читать "Охота с лайкой" - Вахрушев Иван Иванович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Охота с лайкой" - Вахрушев Иван Иванович - бесплатно, без регистрации....

26 07 2020 3:28:26

Читать "Цветы и деревья из яичной скорлупы и бисера" - Спицына Антонина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Цветы и деревья из яичной скорлупы и бисера" - Спицына Антонина - бесплатно, без регистрации....

25 07 2020 15:40:38

Читать "Долина Счастья" - Брэнд Макс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Долина Счастья" - Брэнд Макс - бесплатно, без регистрации....

24 07 2020 1:32:42

Читать "Шибалково семя" - Шолохов Михаил Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Шибалково семя" - Шолохов Михаил Александрович - бесплатно, без регистрации....

23 07 2020 11:52:18

Читать "Бега (Скачки)" - Хмелевская Иоанна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бега ( Скачки)" - Хмелевская Иоанна - бесплатно, без регистрации....

22 07 2020 14:37:29

Читать "Идеальная пара (ЛП)" - Брэдли Шелли - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Идеальная пара ( Л П)" - Брэдли Шелли - бесплатно, без регистрации....

21 07 2020 11:46:24

Читать "Зимние сказки.Дилогия. (СИ)" - Глушановский Алексей Алексеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Зимние сказки. Дилогия. ( С И)" - Глушановский Алексей Алексеевич - бесплатно, без регистрации....

20 07 2020 22:51:30

Читать "Православие - свидетельство истины (из писем к Д. Бальфуру)" - Сахаров Софроний - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Православие - свидетельство истины (из писем к Д. Бальфуру)" - Сахаров Софроний - бесплатно, без регистрации....

19 07 2020 20:19:54

Читать "НЛП и личные отношения. Простые стратегии для улучшения отношений." - О'Коннор Джозеф, Прайер Робин - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Н Л П и личные отношения. Простые стратегии для улучшения отношений." - О' Коннор Джозеф, Прайер Робин - бесплатно, без регистрации....

18 07 2020 18:54:30

...

17 07 2020 23:13:16

Читать "Ответ: Как преуспеть в бизнесе, обрести финансовую свободу и жить счастливо" - Смит Мюррей, Ассараф Джон - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ответ: Как преуспеть в бизнесе, обрести финансовую свободу и жить счастливо" - Смит Мюррей, Ассараф Джон - бесплатно, без регистрации....

16 07 2020 9:20:34

Читать "Я познаю мир. Живая природа от А до Я" - Васильева Е. А., Иваницкий Владимир Викторович, Волцит О. В., Любарский Г. Ю. (?), Павлинов И. Я. (?) - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Я познаю мир. Живая природа от А до Я" - Васильева Е. А., Иваницкий Владимир Викторович, Волцит О. В., Любарский Г. Ю. (?), Павлинов И. Я. (?) - бесплатно, без регистрации....

15 07 2020 17:53:15

Читать "Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной" - Докинз Ричард - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной" - Докинз Ричард - бесплатно, без регистрации....

14 07 2020 7:57:37

Читать "Ангел" - Андерсен Ханс Кристиан -

Читать книгу онлайн " Ангел" - Андерсен Ханс Кристиан - бесплатно, без регистрации....

13 07 2020 23:30:30

Читать "Путь самурая" - Щепетнов Евгений - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Путь самурая" - Щепетнов Евгений - бесплатно, без регистрации....

12 07 2020 3:11:58

Читать "Звезда Надежды (СИ)" - Ковригина Варвара - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Звезда Надежды ( С И)" - Ковригина Варвара - бесплатно, без регистрации....

11 07 2020 12:35:44

Читать "Песнь Шеша (СИ)" - Константа Людмила - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Песнь Шеша ( С И)" - Константа Людмила - бесплатно, без регистрации....

10 07 2020 19:31:36

Читать "Как сжечь Карму" - Рузов Вячеслав Олегович "Патита Павана дас" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Как сжечь Карму" - Рузов Вячеслав Олегович " Патита Павана дас" - бесплатно, без регистрации....

09 07 2020 5:24:45

Читать "Федька-Зуек — Пират Ее Величества" - Креве оф Барнстейпл Т. Дж. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Федька- Зуек — Пират Ее Величества" - Креве оф Барнстейпл Т. Дж. - бесплатно, без регистрации....

08 07 2020 3:12:39

Читать "Китайское искусство чаепития" - Лин Ван - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Китайское искусство чаепития" - Лин Ван - бесплатно, без регистрации....

07 07 2020 13:11:43

Читать "Роман о Тристане и Изольде" - Бедье Жозеф - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Роман о Тристане и Изольде" - Бедье Жозеф - бесплатно, без регистрации....

06 07 2020 16:31:53

Читать "Палатки для туризма" - Соловьева Анастасия - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Палатки для туризма" - Соловьева Анастасия - бесплатно, без регистрации....

05 07 2020 4:18:47

Читать "Зеленая мать" - Пирс Энтони - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Зеленая мать" - Пирс Энтони - бесплатно, без регистрации....

04 07 2020 6:34:44

Читать "Рецепты доктора Мериголда" - Диккенс Чарльз - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Рецепты доктора Мериголда" - Диккенс Чарльз - бесплатно, без регистрации....

03 07 2020 20:32:14

Читать "Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2" - Алпатов Михаил Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2" - Алпатов Михаил Владимирович - бесплатно, без регистрации....

02 07 2020 6:39:15

Читать "Дикий лук" - Астафьев Виктор Петрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дикий лук" - Астафьев Виктор Петрович - бесплатно, без регистрации....

01 07 2020 5:16:41

Читать "Ярмарка тщеславия / Vanity Fair" - Теккерей Уильям Мейкпи - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ярмарка тщеславия / Vanity Fair" - Теккерей Уильям Мейкпи - бесплатно, без регистрации....

30 06 2020 21:57:13

Читать "Сказки-мультфильмы. Как цыпленок голос искал и другие сказки" - Карганова Екатерина Георгиевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сказки-мультфильмы. Как цыпленок голос искал и другие сказки" - Карганова Екатерина Георгиевна - бесплатно, без регистрации....

29 06 2020 10:19:27

Читать "Забытое искусство" - Чандлер Бертрам - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Забытое искусство" - Чандлер Бертрам - бесплатно, без регистрации....

28 06 2020 3:27:30

Читать "Учимся читать быстро" - Андреев Олег Андреевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Учимся читать быстро" - Андреев Олег Андреевич - бесплатно, без регистрации....

27 06 2020 18:54:31

Читать "Красные холмы (СИ)" - Аэзида Марина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Красные холмы ( С И)" - Аэзида Марина - бесплатно, без регистрации....

26 06 2020 10:38:53

Читать "Судьба (СИ)" - Рыжая Анна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Судьба ( С И)" - Рыжая Анна - бесплатно, без регистрации....

25 06 2020 7:47:12

Читать "В заколдованном лесу" - Буало-Нарсежак Пьер Том - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " В заколдованном лесу" - Буало- Нарсежак Пьер Том - бесплатно, без регистрации....

24 06 2020 1:11:36

Читать "Ты плохо убил его, док" - Шуля-Табиб Владимир - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ты плохо убил его, док" - Шуля- Табиб Владимир - бесплатно, без регистрации....

23 06 2020 17:53:59

Читать "Сказки попугая" - Автор Неизвестен - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сказки попугая" - Автор Неизвестен - бесплатно, без регистрации....

22 06 2020 19:15:38

Читать "Опыт дурака, или Ключ к прозрению" - Норбеков Мирзакарим Санакулович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Опыт дурака, или Ключ к прозрению" - Норбеков Мирзакарим Санакулович - бесплатно, без регистрации....

21 06 2020 22:26:44

Читать "Тайна мертвеца" - Арден Уильям - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Тайна мертвеца" - Арден Уильям - бесплатно, без регистрации....

20 06 2020 13:22:42

Читать "Бесценный камушек" - Каралийчев Ангел - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бесценный камушек" - Каралийчев Ангел - бесплатно, без регистрации....

19 06 2020 14:44:52

Читать "Хаос и структура" - Лосев Алексей Федорович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Хаос и структура" - Лосев Алексей Федорович - бесплатно, без регистрации....

18 06 2020 23:52:19

Читать "Эклеры и другие домашние пирожные" - Сборник рецептов - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Эклеры и другие домашние пирожные" - Сборник рецептов - бесплатно, без регистрации....

17 06 2020 9:39:13

Читать "Рассказ о говорящей собаке" - Голявкин Виктор Владимирович, Шатько Евгений Иванович, Кассиль Лев Абрамович, Тихомиров Олег Николаевич, Егоров Борис Андрианович, Тарловский Марк Наумович, Бухов Аркадий Сергеевич, Горин Григорий Израилевич, Петров Евгений Петрович, Ардов Виктор Ефимович, Искандер Фазиль Абдулович, Ленч Леонид Сергеевич, Ласкин Борис Савельевич, Ильф Илья Арнольдович, Зощенко Михаил Михайлович, Кривин Феликс Давидович, Андраша Михаил, Инбер Вера Михайловна, Драгунский Виктор Юзефович, Сотник Юрий Вячеславович, Лоскутов Михаил Петрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Рассказ о говорящей собаке" - Голявкин Виктор Владимирович, Шатько Евгений Иванович, Кассиль Лев Абрамович, Тихомиров Олег Николаевич, Егоров Борис Андрианович, Тарловский Марк Наумович, Бухов Аркадий Сергеевич, Горин Григорий Израилевич, Петров Евгений Петрович, Ардов Виктор Ефимович, Искандер Фазиль Абдулович, Ленч Леонид Сергеевич, Ласкин Борис Савельевич, Ильф Илья Арнольдович, Зощенко Михаил Михайлович, Кривин Феликс Давидович, Андраша Михаил, Инбер Вера Михайловна, Драгунский Виктор Юзефович, Сотник Юрий Вячеславович, Лоскутов Михаил Петрович - бесплатно, без регистрации....

16 06 2020 19:11:42

Читать "Приготовление компотов, соков" - Мельников Илья -

Читать книгу онлайн " Приготовление компотов, соков" - Мельников Илья - бесплатно, без регистрации....

15 06 2020 16:26:29

Читать "Кремлевская диета. 200 вопросов и ответов" - Черных Евгений - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Кремлевская диета. 200 вопросов и ответов" - Черных Евгений - бесплатно, без регистрации....

14 06 2020 17:28:30

Читать "Творческий дуэт" - Кострова Ирина Владимировна "Doch Sveta" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Творческий дуэт" - Кострова Ирина Владимировна "Doch Sveta" - бесплатно, без регистрации....

13 06 2020 6:15:24

Читать "Сингапурский квартет" - Скворцов Валериан - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сингапурский квартет" - Скворцов Валериан - бесплатно, без регистрации....

12 06 2020 6:56:30

Читать "Англия и остальной мир. Взгляд с Бейкер-стрит (сборник)" - Конан Дойл Артур - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Англия и остальной мир. Взгляд с Бейкер-стрит (сборник)" - Конан Дойл Артур - бесплатно, без регистрации....

11 06 2020 19:52:46

Читать "Женщина с Планеты Любви. Теплые сказки о любви, цветах и кошках" - Семина Ирина Константиновна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Женщина с Планеты Любви. Теплые сказки о любви, цветах и кошках" - Семина Ирина Константиновна - бесплатно, без регистрации....

10 06 2020 12:30:59

Читать "Сломанный меч Империи" - Калашников Максим - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сломанный меч Империи" - Калашников Максим - бесплатно, без регистрации....

09 06 2020 4:11:43

Читать "Апофеоз беспочвенности" - Шестов Лев Исаакович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Апофеоз беспочвенности" - Шестов Лев Исаакович - бесплатно, без регистрации....

08 06 2020 0:10:35

Читать "Продавец воздуха" - Беляев Александр Романович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Продавец воздуха" - Беляев Александр Романович - бесплатно, без регистрации....

07 06 2020 5:29:15

Читать "«Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою" - Федосеев Семен Леонидович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн "« Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою" - Федосеев Семен Леонидович - бесплатно, без регистрации....

06 06 2020 7:20:16

Читать "Факультет некромантии имени меня покойного (СИ)" - Кошкин Алекс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Факультет некромантии имени меня покойного ( С И)" - Кошкин Алекс - бесплатно, без регистрации....

05 06 2020 22:54:33

Читать "Тарзан (Сборник рассказов)" - Берроуз Эдгар Райс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Тарзан ( Сборник рассказов)" - Берроуз Эдгар Райс - бесплатно, без регистрации....

04 06 2020 8:40:52

Читать "Высокий замок" - Воронин Дмитрий Анатольевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Высокий замок" - Воронин Дмитрий Анатольевич - бесплатно, без регистрации....

03 06 2020 18:53:57

Читать "Год собаки" - Кац Джон - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Год собаки" - Кац Джон - бесплатно, без регистрации....

02 06 2020 0:16:53

Читать "Если верить в чудеса" - Мартон Сандра - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Если верить в чудеса" - Мартон Сандра - бесплатно, без регистрации....

01 06 2020 10:58:46

Читать "Бронеколлекция 1996 № 03 (6) Советские тяжелые послевоенные танки" - Барятинский Михаил Борисович, Коломиец Максим Викторович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бронеколлекция 1996 № 03 (6) Советские тяжелые послевоенные танки" - Барятинский Михаил Борисович, Коломиец Максим Викторович - бесплатно, без регистрации....

30 05 2020 4:43:19

Читать "Шиповник (Виновник страсти)" - Деверо Джуд - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Шиповник ( Виновник страсти)" - Деверо Джуд - бесплатно, без регистрации....

29 05 2020 20:45:19

Читать "Дни крови и света" - Тейлор Лэйни - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дни крови и света" - Тейлор Лэйни - бесплатно, без регистрации....

28 05 2020 8:56:39

Читать "Побочное действие" - "Сумеречный Эльф / Сумеречный_Эльф", "Мадам Тихоня" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Побочное действие" - " Сумеречный Эльф / Сумеречный_ Эльф", " Мадам Тихоня" - бесплатно, без регистрации....

27 05 2020 11:20:49

Читать "Фантограф. Русский фантастический № 2. 2014" - Лазурин Вячеслав, Шевченко Андрей, Черепанов Максим, Гелприн Майк, Елизарова Елена, Ясинская Марина Леонидовна, Фомичев Сергей Александрович, Корчёмкина Ольга, Гавриленко Василий Дмитриевич, Провоторов Алексей, Керлис Пальмира, Станковская Ирина Ю., Карманов Дмитрий, Кожин Олег, Даль И. А., Ivanoff Андрей, Каримова Кристина, Шауров Эдуард, Пустовойтов Андрей, Пегов Михаил, Жарков Алексей, Бердник Татьяна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Фантограф. Русский фантастический № 2. 2014" - Лазурин Вячеслав, Шевченко Андрей, Черепанов Максим, Гелприн Майк, Елизарова Елена, Ясинская Марина Леонидовна, Фомичев Сергей Александрович, Корчёмкина Ольга, Гавриленко Василий Дмитриевич, Провоторов Алексей, Керлис Пальмира, Станковская Ирина Ю., Карманов Дмитрий, Кожин Олег, Даль И. А., Ivanoff Андрей, Каримова Кристина, Шауров Эдуард, Пустовойтов Андрей, Пегов Михаил, Жарков Алексей, Бердник Татьяна - бесплатно, без регистрации....

26 05 2020 14:18:43

Читать "Линейный корабль" - Перля Зигмунд Наумович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Линейный корабль" - Перля Зигмунд Наумович - бесплатно, без регистрации....

25 05 2020 1:35:24

Читать "Жена на время" - Бэлоу Мэри - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Жена на время" - Бэлоу Мэри - бесплатно, без регистрации....

24 05 2020 21:22:18

Читать "Миг" - Брюсов Валерий Яковлевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Миг" - Брюсов Валерий Яковлевич - бесплатно, без регистрации....

23 05 2020 20:24:25

Читать "Цена любви" - Браун Сандра - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Цена любви" - Браун Сандра - бесплатно, без регистрации....

22 05 2020 17:47:23

Читать "О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви (СИ)" - Епископ (Сахаров) Афанасий - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви ( С И)" - Епископ ( Сахаров) Афанасий - бесплатно, без регистрации....

21 05 2020 11:56:48

Читать "Ветхозаветные Писания свидетельствуют о Христе. Разговор о втором псалме." - Качан Эдуард Николаевич "edkachan" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ветхозаветные Писания свидетельствуют о Христе. Разговор о втором псалме." - Качан Эдуард Николаевич "edkachan" - бесплатно, без регистрации....

20 05 2020 15:14:32

Читать "Путь к мечте" - Крюк Вадим Константинович "vadim5524" -

Читать книгу онлайн " Путь к мечте" - Крюк Вадим Константинович "vadim5524" - бесплатно, без регистрации....

19 05 2020 19:56:17

Читать "Поучения старца Фаддея. «Каковы твои мысли, такова и жизнь твоя...»" - Архимандрит Витовницкий (Штрабулович) Фаддей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Поучения старца Фаддея. « Каковы твои мысли, такова и жизнь твоя...»" - Архимандрит Витовницкий ( Штрабулович) Фаддей - бесплатно, без регистрации....

18 05 2020 0:24:13

Читать "Собрались Путин, Медведев и Лукашенко… Перлы политиков" - Бенуа Софья - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Собрались Путин, Медведев и Лукашенко… Перлы политиков" - Бенуа Софья - бесплатно, без регистрации....

17 05 2020 14:48:24

Читать "Каари помогает маме" - Первик Айно - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Каари помогает маме" - Первик Айно - бесплатно, без регистрации....

15 05 2020 1:31:57

Читать "Молот ведьмы" - Фарр Каролина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Молот ведьмы" - Фарр Каролина - бесплатно, без регистрации....

14 05 2020 8:27:20

Читать "В кругу королев и фавориток" - Бретон Ги - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " В кругу королев и фавориток" - Бретон Ги - бесплатно, без регистрации....

13 05 2020 12:20:35

Читать "Лоханка" - Калашников Сергей Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Лоханка" - Калашников Сергей Александрович - бесплатно, без регистрации....

12 05 2020 19:58:22

Читать "По Ту Сторону (СИ)" - Z Зинаида - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " По Ту Сторону ( С И)" - Z Зинаида - бесплатно, без регистрации....

11 05 2020 2:31:18

Читать "Русский «Тигр»<br />Бронеавтомобиль для «вежливых людей»" - Суворов Сергей Викторович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Русский « Тигр»<br /> Бронеавтомобиль для «вежливых людей»" - Суворов Сергей Викторович - бесплатно, без регистрации....

09 05 2020 7:54:20

Читать "Бастер, ко мне!" - Бинз Арчи - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бастер, ко мне!" - Бинз Арчи - бесплатно, без регистрации....

08 05 2020 10:54:35

...

07 05 2020 12:34:23

Читать "Темная сила" - Фихан Кристин - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Темная сила" - Фихан Кристин - бесплатно, без регистрации....

06 05 2020 19:53:41

Читать "Бегство Отщепенца" - Бакулина Дина Владимировна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бегство Отщепенца" - Бакулина Дина Владимировна - бесплатно, без регистрации....

05 05 2020 6:57:13

Читать "Астрология секс и брак" - Робсон Вивьен - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Астрология секс и брак" - Робсон Вивьен - бесплатно, без регистрации....

04 05 2020 4:24:31

Читать "Похитители" - Крамной Николай - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Похитители" - Крамной Николай - бесплатно, без регистрации....

03 05 2020 9:50:42

Читать "Потопить «Ледокол»" - Зорин Андрей Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Потопить « Ледокол»" - Зорин Андрей Александрович - бесплатно, без регистрации....

02 05 2020 22:41:40

Читать "На изломе алого (СИ)" - Логвин Янина - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " На изломе алого ( С И)" - Логвин Янина - бесплатно, без регистрации....

01 05 2020 4:46:12

Читать "Сестринское дело: справочник" - Мышкина Алла Константиновна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сестринское дело: справочник" - Мышкина Алла Константиновна - бесплатно, без регистрации....

30 04 2020 8:39:15

Читать "Наследство Лэндоверов" - Холт Виктория - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Наследство Лэндоверов" - Холт Виктория - бесплатно, без регистрации....

29 04 2020 14:54:59

Читать "Пифия (СИ)" - Колесова Наталья Валенидовна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Пифия ( С И)" - Колесова Наталья Валенидовна - бесплатно, без регистрации....

28 04 2020 19:26:54

Читать "Неуловимый бандит" - Брэнд Макс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Неуловимый бандит" - Брэнд Макс - бесплатно, без регистрации....

27 04 2020 8:51:28

Читать "Я-злой и сильный (СИ)" - "Андрромаха" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Я-злой и сильный ( С И)" - " Андрромаха" - бесплатно, без регистрации....

26 04 2020 14:41:22

Еще:
Истории фандома -1 :: Истории фандома -2 :: Истории фандома -3 :: Истории фандома -4 :: Истории фандома -5 :: Истории фандома -6 :: Истории фандома -7 :: Истории фандома -8 :: Истории фандома -9 :: Истории фандома -10 :: Истории фандома -11 :: Истории фандома -12 :: Истории фандома -13 :: Истории фандома -14 :: Истории фандома -15 :: Истории фандома -16 :: Истории фандома -17 :: Истории фандома -18 :: Истории фандома -19 :: Истории фандома -20 :: Истории фандома -21 :: Истории фандома -22 :: Истории фандома -23 ::

Исследователь из Стэнфордского университета попросил группу кандидатов наук по литературе прочитать роман Джейн Остин (Jane Austin), находясь внутри аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате обнаружилось, что аналитическое чтение литературы и чтение просто ради удовольствия обеспечивают различные виды неврологической нагрузки, каждый из которых является своего рода полезным упражнением для человеческого мозга.

Исследование проводилось под руководством специалистов Стэнфордского университета, занимающихся изучением когнитивной и нервной деятельности мозга. Однако сама идея подобного исследования принадлежит специалисту по литературному английскому языку Натали Филипс (Natalie Phillips), которая пытается выяснить, каково истинное значение изучения литературы. Помимо получения знаний и связанных с конкретным произведением культурных аспектов, исторических фактов и гуманитарных сведений, заложена ли в чтении какая-либо ощутимая польза для человека, которая поддается оценке?

Получается, что этот процесс можно зафиксировать – по крайней мере, определить, как при чтении происходит циркуляция крови в мозге. Эксперименты были построены таким образом, чтобы люди, находящиеся в камере аппарата МРТ, смогли прочитать главу из романа Джейн Остин «Парк Мэнсфилд» (Mansfield Park), текст которой проецировался на монитор внутри камеры. Читателей попросили делать это двумя способами: как если бы они читали ради удовольствия, а также провести критический анализ текста, как это делается перед сдачей экзамена.

Аппарат МРТ позволяет ученым наблюдать циркуляцию крови в мозге, и то, что они обнаружили, показалось им особенно интересным: когда мы читаем, кровь поступает в области мозга, которые находятся за пределами участков, отвечающих за управляющие функции. Кровь поступает в участки, связанные с концентрацией мышления. Ничего удивительного в этом нет – для чтения необходимо умение сосредоточиться – однако, было обнаружено, что для аналитического, подробного чтения требуется выполнение определенной сложной когнитивной функции, которая обычно не задействована. По словам ученых, при чтении обоими способами включается когнитивная функция, которая ассоциируется не только с «работой» или «игрой».

Более того, исследование показало, что при одном только переходе от чтения «для удовольствия» к «аналитическому» чтению происходит резкая смена видов нервной деятельности мозга и характера кровообращения в головном мозге. Видимо, по результатам исследования можно будет сделать вывод о механизмах влияния чтения на наш мозг и активизации таких его функций, как способность к концентрации и познанию. А пока исследование подтверждает то, что вы и так уже знаете еще с тех времен, когда учительница в начальных классах твердила вам, что читать полезно для мозга.