ЛИБРИО    

Читать "Простила" - Коппе Франсуа - Страница 1 -

Кога отиде годеника й на война,

Ирена де Граман с решителност спокойна

не се предаде на сълзи, скръб недостойна,

а като жена на рицар, младата мома

молu се и чакa. Премените чудесни

смени ги прост, почти монашески костюм,

заглъхна замъка от музика и песни,

затихна радостта и веселият шум.

От миналото щастие ней остана

годежний пръстен, от Рене дарен.

Когато вест дойде в един злокобен ден

за първото французко пораженье,

Ренe, обзет от пламенно решенье,

обади й, че тръгнува и той

кат доброволец прост за кървавия бой,

във редовете на борците благородни

да брани от врага полята родни.

Далеч оттам да е, той счете туй измена.

И той прости се бързо със Ирена,

кат взе за спомен от косата й златна

една къдрица ароматна.

И тръгна той. О, колко сълзи тя проля

за фръкналий орел към бойните поля!

Когато скороходец идеше оттам,

Ирена в страх, в вълненье голямо

вест чакаше. Но клетата мома

от своя мил известие немa.

Войната следваше ужасна,

вразите тъпчеха родината u красна.

Но скоро вихърът на кървавата рат

достигна с гръм и рев до близкий град.

Гърмежи, ужаси!... Уплашена, с лице

обляно от сълзи, със трепетно сърце,

тя слушаше ужасний вой

на близкий грозен бой.

Но ето млад германец, зле ранен

и полужив, донесоха u в къщи.

Ирена милостиво го прие кат брат същи

без злоба, без вражди и с лекаря грижливо

проми, превърза раната му страшна.

Но лекарят казa печално: – Жив е йощ,

но треската е зла; ще трябва тая нощ

над него да се бди със грижи и вниманье.

– И аз ще сторя туй! – Как, графиньо, ти?

– Да, аз сама! Макар че наш душман е,

той страждущ е сега и бог го тук прати.

Нима и за Ренe, да беше паднал в плен

у враговете, тъй безпомощен, ранен,

не би се срещнала германка милостива

да облекчи съдбата му горчива,

да го прегледа, жив да го запази,

да стори туй, което правя ази?

– Графиньо блага, гледай го тогаз,

пази го, давай му лекарствата, що аз

оставям тук. Бъди му провиденье

до мойто връщане. Добро виденье.

Настана нощ. Ирена при леглото

на немеца навела е челото

и вслушва се в дъхът му. Ето той

че се пробужда, впива взора свой

в графинята с въздишка и мълви:

– Госпожице, благодаря ти. Но, уви!

Усещам, че ще умра! – Не, не тревожи се!

Ти ще оздравееш, момко, не грижи се!

– Ах, ще умра!... Но, леко да ми стане,

аз искам да изпълня свято обещанье,

що дадох клетва във едно сраженье

на френец млад един, убит от мене,

той беше благородник. Чуй сега:

преди да умре той каза с тъга:

„ Просил те бих последното желанье

на умирающ человек ти да изпълниш!

Аз моля те, предай

тоз медальон на...” Но той, горкий, издъхна,

преди да каже всичкото до края.

От него ден напразно питах, дирях,

коя жената беше, да й предам

тоз скъп дар. Уви, и днес не знам.

Ах, моля те, девойко, вместо мен

дири и извърши тоз дълг свещен.

Нa, ей медалиона!... – И тогаз Ирена

видя в ръка му, бледна, ужасена,

медалиона на Ренe. Тя примре.

Но рече: – Дай, ще го предам. Добре! –

И болният задряма. А Ирена

с душа във горест потопена,

с разкъсано от скръб сърце,

с обляно от сълзи лице,

станa, заходи като луда

и шепнеше с задавен глас:

„ Ах, тоз убийца! Този Юда!

Ах, него ли ще жаля аз!

О, нека умре! Нека мре!

Без ляк, без помощ и на двора!

Тук няма кът за мръсни хора!

О, мой Ренe! О, мой Ренe,

уби те пъклена десница!”

Внезапно болният изпъшка.

– Ох, жаден съм! Я дай водица!

Ирена дигна очи във смущенье

къмто разпятьето Христово

и сякаш чу оттам слово

за милост, за любов и за прощенье.

И тя, кат заглуши гнева в сърце си,

на болния пахар с вода поднесе!

О, господи, ти, кой прости на враговете,

на кръст сковали теб ръцете и нозете,

ти, извор на любов, във таз минута

на свръхчовешка мъка и на горест люта,

смекчи душата, възвиси сърцето

на таз мома и нейното страданье

1 Перейти к описанию Следующая страница{"b":"258504","o":1}

Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:

Читать "Юркин хуторок" - Чарская Лидия Алексеевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Юркин хуторок" - Чарская Лидия Алексеевна - бесплатно, без регистрации....

24 09 2020 19:18:57

Читать "Про нос и язык" - Пермяк Евгений Андреевич -

Читать книгу онлайн " Про нос и язык" - Пермяк Евгений Андреевич - бесплатно, без регистрации....

23 09 2020 2:44:40

Читать "Поселенцы (= Пионеры) [старая орфография]" - Купер Джеймс Фенимор - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Поселенцы (= Пионеры) [старая орфография]" - Купер Джеймс Фенимор - бесплатно, без регистрации....

22 09 2020 6:48:14

Читать "Большая Советская Энциклопедия (ГН)" - Большая Советская Энциклопедия . "БСЭ" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Большая Советская Энциклопедия ( Г Н)" - Большая Советская Энциклопедия . " Б С Э" - бесплатно, без регистрации....

21 09 2020 17:29:25

Читать "Большая беда" - Нагишкин Дмитрий Дмитриевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Большая беда" - Нагишкин Дмитрий Дмитриевич - бесплатно, без регистрации....

20 09 2020 19:51:10

Читать "Наша Империя Добра, или Письмо самодержцу российскому" - Хелемендик Сергей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Наша Империя Добра, или Письмо самодержцу российскому" - Хелемендик Сергей - бесплатно, без регистрации....

19 09 2020 21:47:33

Читать "Таинственная самка: трансперсональный роман" - Торчинов Евгений Алексеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Таинственная самка: трансперсональный роман" - Торчинов Евгений Алексеевич - бесплатно, без регистрации....

18 09 2020 16:35:54

Читать "Острая дыхательная недостаточность при инородных телах верхних дыхательных путей. Клиника, неотложная медицинская помощь. Реферат" - Горунович Михаил Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Острая дыхательная недостаточность при инородных телах верхних дыхательных путей. Клиника, неотложная медицинская помощь. Реферат" - Горунович Михаил Владимирович - бесплатно, без регистрации....

17 09 2020 0:10:38

Читать "Изумруд Люцифера" - Дроздов Анатолий Федорович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Изумруд Люцифера" - Дроздов Анатолий Федорович - бесплатно, без регистрации....

16 09 2020 10:23:32

Читать "Гиви и Шендерович" - Галина Мария Семеновна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Гиви и Шендерович" - Галина Мария Семеновна - бесплатно, без регистрации....

15 09 2020 20:57:51

Читать "Другой путь" - Бондарь Дмитрий Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Другой путь" - Бондарь Дмитрий Владимирович - бесплатно, без регистрации....

14 09 2020 19:48:59

Читать "Старая крепость. Книга 1" - Беляев Владимир Павлович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Старая крепость. Книга 1" - Беляев Владимир Павлович - бесплатно, без регистрации....

13 09 2020 18:53:43

Читать "Курс начинающего волшебника" - Долохов Владимир Афанасьевич, Гурангов Вадим Алексеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Курс начинающего волшебника" - Долохов Владимир Афанасьевич, Гурангов Вадим Алексеевич - бесплатно, без регистрации....

12 09 2020 9:16:32

Читать "Притворщица" - Холбрук Синди - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Притворщица" - Холбрук Синди - бесплатно, без регистрации....

11 09 2020 11:52:52

Читать "Время перемен. Ножи из Китая" - Мещеряков Виктор - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Время перемен. Ножи из Китая" - Мещеряков Виктор - бесплатно, без регистрации....

10 09 2020 18:43:43

Читать "Убийство в антракте" - Безымянный Владимир Михайлович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Убийство в антракте" - Безымянный Владимир Михайлович - бесплатно, без регистрации....

09 09 2020 19:39:31

Читать "Шахматы мудрых" - Зараев Александр Викторович (?) - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Шахматы мудрых" - Зараев Александр Викторович (?) - бесплатно, без регистрации....

08 09 2020 6:24:57

Читать "Грон. Трилогия" - Злотников Роман Валерьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Грон. Трилогия" - Злотников Роман Валерьевич - бесплатно, без регистрации....

07 09 2020 3:24:57

Читать "Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в Средние века" - Виолле-ле-Дюк Эжен Эмманюэль - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в Средние века" - Виолле-ле- Дюк Эжен Эмманюэль - бесплатно, без регистрации....

06 09 2020 17:47:21

Читать "В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)" - Обручев Владимир Афанасьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)" - Обручев Владимир Афанасьевич - бесплатно, без регистрации....

05 09 2020 3:39:18

Читать "Резервация. Крепость на реке (СИ)" - Баковец Михаил - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Резервация. Крепость на реке ( С И)" - Баковец Михаил - бесплатно, без регистрации....

04 09 2020 23:30:57

Читать "Лексикон популярных заблуждений" - Кремер Вальтер, Тренклер Гетц - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Лексикон популярных заблуждений" - Кремер Вальтер, Тренклер Гетц - бесплатно, без регистрации....

03 09 2020 23:19:50

Читать "Сравнительный анализ различных форм социального обучения у животных" - Резникова Жанна Ильинична - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сравнительный анализ различных форм социального обучения у животных" - Резникова Жанна Ильинична - бесплатно, без регистрации....

02 09 2020 15:38:57

Читать "Гончаров и его подзащитная" - Петров Михаил - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Гончаров и его подзащитная" - Петров Михаил - бесплатно, без регистрации....

01 09 2020 2:12:50

Читать "На стороне бога" - Абдуллаев Чингиз Акифович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " На стороне бога" - Абдуллаев Чингиз Акифович - бесплатно, без регистрации....

31 08 2020 22:51:33

Читать "Закон Хильми (СИ)" - Федотов Антон Сергеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Закон Хильми ( С И)" - Федотов Антон Сергеевич - бесплатно, без регистрации....

30 08 2020 14:41:13

Читать "По следам "Золотого ключика"" - Гальперштейн Леонид Яковлевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " По следам " Золотого ключика"" - Гальперштейн Леонид Яковлевич - бесплатно, без регистрации....

29 08 2020 0:54:27

Читать "Политика и английский язык" - Оруэлл Джордж - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Политика и английский язык" - Оруэлл Джордж - бесплатно, без регистрации....

28 08 2020 23:11:42

Читать "Т. 05 Достаточно времени для любви" - Хайнлайн Роберт Энсон - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Т. 05 Достаточно времени для любви" - Хайнлайн Роберт Энсон - бесплатно, без регистрации....

27 08 2020 22:46:29

Читать "История императорской власти после Марка" - Геродиан . "Геродиан" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " История императорской власти после Марка" - Геродиан . " Геродиан" - бесплатно, без регистрации....

26 08 2020 3:54:58

Читать "Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство обмена, служащее каждому" - Кеннеди Маргрит - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство обмена, служащее каждому" - Кеннеди Маргрит - бесплатно, без регистрации....

25 08 2020 7:54:29

Читать "Английский бульвар" - Абдуллаев Чингиз Акифович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Английский бульвар" - Абдуллаев Чингиз Акифович - бесплатно, без регистрации....

24 08 2020 6:52:38

Читать "Я – из ЦДКА!" - Николаев Валентин Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Я – из Ц Д К А!" - Николаев Валентин Александрович - бесплатно, без регистрации....

23 08 2020 2:35:16

Читать "Неизвращенная история Украины-Руси Том I" - Дикий Андрей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Неизвращенная история Украины- Руси Том I" - Дикий Андрей - бесплатно, без регистрации....

22 08 2020 0:39:19

Читать "Мы все из Эльсинора" - Корепанов Алексей Яковлевич -

Читать книгу онлайн " Мы все из Эльсинора" - Корепанов Алексей Яковлевич - бесплатно, без регистрации....

21 08 2020 20:35:10

Читать "Тени исчезают в полночь" - Белов Руслан Альбертович "belovru" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Тени исчезают в полночь" - Белов Руслан Альбертович "belovru" - бесплатно, без регистрации....

20 08 2020 7:15:41

Читать "Ясно: новые стихи и письма счастья" - Быков Дмитрий Львович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ясно: новые стихи и письма счастья" - Быков Дмитрий Львович - бесплатно, без регистрации....

19 08 2020 9:16:36

Читать "Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями)" - Субботин А. В., Ращевская Л. Л. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями)" - Субботин А. В., Ращевская Л. Л. - бесплатно, без регистрации....

18 08 2020 17:15:37

Читать "Готовимся к экзамену в ГИБДД. Комплексное руководство" - Гладкий Алексей Анатольевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Готовимся к экзамену в Г И Б Д Д. Комплексное руководство" - Гладкий Алексей Анатольевич - бесплатно, без регистрации....

17 08 2020 9:11:24

Читать "День рождения Домового" - Каришнев-Лубоцкий Михаил Александрович -

Читать книгу онлайн " День рождения Домового" - Каришнев- Лубоцкий Михаил Александрович - бесплатно, без регистрации....

16 08 2020 19:19:19

Читать "Господня Пасха" - Войно-Ясенецкий Лука "святитель" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Господня Пасха" - Войно- Ясенецкий Лука "святитель" - бесплатно, без регистрации....

15 08 2020 18:35:13

Читать "Полное собрание сочинений в трех томах. Том 3" - Мольер Жан-Батист - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Полное собрание сочинений в трех томах. Том 3" - Мольер Жан- Батист - бесплатно, без регистрации....

14 08 2020 3:49:56

Читать "Аристоник" - Езерский Милий Викентьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Аристоник" - Езерский Милий Викентьевич - бесплатно, без регистрации....

13 08 2020 17:53:31

Читать "Враг не пройдет!" - Карасёва Наталья -

Читать книгу онлайн " Враг не пройдет!" - Карасёва Наталья - бесплатно, без регистрации....

12 08 2020 20:55:10

Читать "Две гордости или в космосе, всё, как у людей (СИ) " - Кутузова Анна Владимировна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Две гордости или в космосе, всё, как у людей ( С И) " - Кутузова Анна Владимировна - бесплатно, без регистрации....

11 08 2020 1:47:36

Читать "Этюд (СИ)" - "Урфин Джюс" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Этюд ( С И)" - " Урфин Джюс" - бесплатно, без регистрации....

10 08 2020 1:14:42

Читать "Ассирийские танки у врат Мемфиса" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ассирийские танки у врат Мемфиса" - - бесплатно, без регистрации....

09 08 2020 16:33:49

Читать "Готовим в форме для кексов. Закуски. Завтраки. Десерты" - Черкашина Александра - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Готовим в форме для кексов. Закуски. Завтраки. Десерты" - Черкашина Александра - бесплатно, без регистрации....

08 08 2020 5:21:54

Читать "Точка зрения" - Азимов Айзек -

Читать книгу онлайн " Точка зрения" - Азимов Айзек - бесплатно, без регистрации....

07 08 2020 18:41:56

Читать "Машенька" - Логинов Святослав Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Машенька" - Логинов Святослав Владимирович - бесплатно, без регистрации....

06 08 2020 1:30:15

Читать "Дневник" - Сикибу Мурасаки - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дневник" - Сикибу Мурасаки - бесплатно, без регистрации....

05 08 2020 5:19:40

Читать "Побег волка (ЛП)" - Аренд Вивиан - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Побег волка ( Л П)" - Аренд Вивиан - бесплатно, без регистрации....

04 08 2020 7:27:30

Читать "Искусство быть лидером" - Власова Нелли Макаровна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Искусство быть лидером" - Власова Нелли Макаровна - бесплатно, без регистрации....

03 08 2020 5:14:23

Читать "Сказки (иллюстрации Конашевича В.М.)" - Чуковский Корней Иванович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сказки (иллюстрации Конашевича В. М.)" - Чуковский Корней Иванович - бесплатно, без регистрации....

02 08 2020 16:57:19

Читать "Эти странные датчане" - Дирби Хелен, Харрис Стивен, Гользен Томас - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Эти странные датчане" - Дирби Хелен, Харрис Стивен, Гользен Томас - бесплатно, без регистрации....

01 08 2020 16:10:56

Читать "Жизнь и приключения Николаса Никльби" - Диккенс Чарльз - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Жизнь и приключения Николаса Никльби" - Диккенс Чарльз - бесплатно, без регистрации....

31 07 2020 5:14:11

Читать "Как убить монстра" - Стайн Роберт Лоуренс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Как убить монстра" - Стайн Роберт Лоуренс - бесплатно, без регистрации....

30 07 2020 21:49:34

Читать "Последняя охота" - Коршунов Михаил Павлович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Последняя охота" - Коршунов Михаил Павлович - бесплатно, без регистрации....

29 07 2020 16:10:45

Читать "Что делать, чтобы дети… Вопросы и ответы" - Гиппенрейтер Юлия Борисовна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Что делать, чтобы дети… Вопросы и ответы" - Гиппенрейтер Юлия Борисовна - бесплатно, без регистрации....

28 07 2020 13:48:27

Читать "Когда заговорила клинопись" - Сазонов Анатолий Александрович, Матвеев Константин Петрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Когда заговорила клинопись" - Сазонов Анатолий Александрович, Матвеев Константин Петрович - бесплатно, без регистрации....

27 07 2020 11:51:47

Читать "Кабардино-балкарская кухня" - Сучков И. Ф., Молчанов Г. И. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Кабардино-балкарская кухня" - Сучков И. Ф., Молчанов Г. И. - бесплатно, без регистрации....

26 07 2020 14:14:57

Читать "Последнее Правило Волшебника, или Исповедница. Книга 2" - Гудкайнд Терри - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Последнее Правило Волшебника, или Исповедница. Книга 2" - Гудкайнд Терри - бесплатно, без регистрации....

25 07 2020 4:30:25

Читать "Долгое ожидание" - Спиллейн Микки - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Долгое ожидание" - Спиллейн Микки - бесплатно, без регистрации....

24 07 2020 14:42:29

Читать "Белая гладь. Русские традиции" - Ращупкина Светлана - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Белая гладь. Русские традиции" - Ращупкина Светлана - бесплатно, без регистрации....

23 07 2020 21:26:27

Читать "Коллекционер. Право на жизнь (СИ)" - "Глория Клим" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Коллекционер. Право на жизнь ( С И)" - " Глория Клим" - бесплатно, без регистрации....

22 07 2020 1:11:28

Читать "Безопасное прохождение поворотов " - Цыганков Эрнест Сергеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Безопасное прохождение поворотов " - Цыганков Эрнест Сергеевич - бесплатно, без регистрации....

21 07 2020 23:23:32

Читать "Чужое лето" - Демют Мишель - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Чужое лето" - Демют Мишель - бесплатно, без регистрации....

20 07 2020 0:17:21

Читать "Глухая просека" - Астафьев Виктор Петрович -

Читать книгу онлайн " Глухая просека" - Астафьев Виктор Петрович - бесплатно, без регистрации....

19 07 2020 12:51:21

Читать "Пассажиры с пурпурной карточкой" - Фармер Филип Хосе - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Пассажиры с пурпурной карточкой" - Фармер Филип Хосе - бесплатно, без регистрации....

18 07 2020 5:29:10

Читать "Ваше благородие" - Чигиринская Ольга Александровна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ваше благородие" - Чигиринская Ольга Александровна - бесплатно, без регистрации....

17 07 2020 13:53:52

Читать "Земли Меча и Магии. Ящеры. Книга 1 (СИ)" - "Серж Орк" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Земли Меча и Магии. Ящеры. Книга 1 ( С И)" - " Серж Орк" - бесплатно, без регистрации....

16 07 2020 7:32:56

Читать "Заложник. Часть 2 (СИ)" - "Silver Angel" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Заложник. Часть 2 ( С И)" - "Silver Angel" - бесплатно, без регистрации....

15 07 2020 6:42:26

Читать "Членистоногие (Ракообразные. Паукообразные)" - Сивоглазов Владислав Иванович, Бабенко Владимир Григорьевич, Алексеев Владимир Николаевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Членистоногие ( Ракообразные. Паукообразные)" - Сивоглазов Владислав Иванович, Бабенко Владимир Григорьевич, Алексеев Владимир Николаевич - бесплатно, без регистрации....

14 07 2020 14:23:59

Читать "Я, инквизитор. Башни до неба (ЛП)" - Пекара Яцек - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Я, инквизитор. Башни до неба ( Л П)" - Пекара Яцек - бесплатно, без регистрации....

13 07 2020 23:17:25

Читать "Шансон для братвы" - Черкасов Дмитрий - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Шансон для братвы" - Черкасов Дмитрий - бесплатно, без регистрации....

12 07 2020 8:20:27

Читать "Этот новый старый трамвай" - Годес Яков Григорьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Этот новый старый трамвай" - Годес Яков Григорьевич - бесплатно, без регистрации....

11 07 2020 17:19:41

Читать "Герцог де Л'Омлет" - По Эдгар Аллан - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Герцог де Л' Омлет" - По Эдгар Аллан - бесплатно, без регистрации....

10 07 2020 3:20:48

Читать "Танцующая с энергией (СИ)" - Палий Инна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Танцующая с энергией ( С И)" - Палий Инна - бесплатно, без регистрации....

09 07 2020 9:46:39

Читать "Вечер вне дома" - Чейз Джеймс Хедли - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Вечер вне дома" - Чейз Джеймс Хедли - бесплатно, без регистрации....

08 07 2020 15:57:59

Читать "Литература и Интернет, или Кто более матери-филологии ценен" - Алексеев Вячеслав, Кузнецова Алла, Ашкинази Леонид Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Литература и Интернет, или Кто более матери-филологии ценен" - Алексеев Вячеслав, Кузнецова Алла, Ашкинази Леонид Александрович - бесплатно, без регистрации....

06 07 2020 11:52:24

Читать "Петух и краски" - Сутеев Владимир Григорьевич -

Читать книгу онлайн " Петух и краски" - Сутеев Владимир Григорьевич - бесплатно, без регистрации....

05 07 2020 9:16:57

Читать "Небоскреб" - Бирн Роберт - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Небоскреб" - Бирн Роберт - бесплатно, без регистрации....

04 07 2020 17:46:21

Читать "Загадка туристического агентства" - Устинова Анна Вячеславовна, Иванов Антон Давидович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Загадка туристического агентства" - Устинова Анна Вячеславовна, Иванов Антон Давидович - бесплатно, без регистрации....

03 07 2020 17:45:28

Читать "Кроки" - "зофі" (UK) -

Читать книгу онлайн " Кроки" - "зофі" (UK) - бесплатно, без регистрации....

02 07 2020 1:13:38

Читать "Щит Компорена" - Томас Росс - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Щит Компорена" - Томас Росс - бесплатно, без регистрации....

01 07 2020 9:48:48

Читать "Нарiд чи чернь?" - Самчук Улас Олексійович (UK) -

Читать книгу онлайн " Нарiд чи чернь?" - Самчук Улас Олексійович (UK) - бесплатно, без регистрации....

30 06 2020 0:57:58

Читать "Тюрьма особого назначения" - Горшков Валерий Сергеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Тюрьма особого назначения" - Горшков Валерий Сергеевич - бесплатно, без регистрации....

29 06 2020 19:26:45

Читать "Заложница мага (СИ)" - Елисеева Александра - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Заложница мага ( С И)" - Елисеева Александра - бесплатно, без регистрации....

28 06 2020 9:58:42

Читать "Приключения Незнайки и его друзей (ил. А.Лаптева 1959 г.)" - Носов Николай Николаевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Приключения Незнайки и его друзей (ил. А. Лаптева 1959 г.)" - Носов Николай Николаевич - бесплатно, без регистрации....

27 06 2020 9:40:19

Читать "Человек человеку Лазарь" - Етоев Александр Васильевич -

Читать книгу онлайн " Человек человеку Лазарь" - Етоев Александр Васильевич - бесплатно, без регистрации....

26 06 2020 5:14:11

Читать "Жажда Крови (СИ)" - Булан Александр Владимирович "Alex The Owl" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Жажда Крови ( С И)" - Булан Александр Владимирович "Alex The Owl" - бесплатно, без регистрации....

25 06 2020 12:35:18

Читать "Источник Вознесения" - Сандерсон Брендон - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Источник Вознесения" - Сандерсон Брендон - бесплатно, без регистрации....

24 06 2020 11:22:55

Читать "Бумеранг" - Палий Сергей Викторович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Бумеранг" - Палий Сергей Викторович - бесплатно, без регистрации....

23 06 2020 16:59:40

Читать "350 рецептов диеты Дюкан" - Дюкан Пьер - Страница 1 -

Читать книгу онлайн "350 рецептов диеты Дюкан" - Дюкан Пьер - бесплатно, без регистрации....

22 06 2020 1:11:43

Читать "Колодец тьмы" - Уэйс Маргарет, Хикмен Трейси - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Колодец тьмы" - Уэйс Маргарет, Хикмен Трейси - бесплатно, без регистрации....

21 06 2020 15:31:32

Читать "Подорожники" - Марченко Владимир Борисович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Подорожники" - Марченко Владимир Борисович - бесплатно, без регистрации....

20 06 2020 9:32:29

Читать "Сибиряк" - Астафьев Виктор Петрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Сибиряк" - Астафьев Виктор Петрович - бесплатно, без регистрации....

19 06 2020 9:22:46

Читать "Как уморительны в России мусора, или Fucking хорошоу!" - Черкасов Дмитрий - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Как уморительны в России мусора, или Fucking хорошоу!" - Черкасов Дмитрий - бесплатно, без регистрации....

18 06 2020 1:42:44

Читать "Только твоя... (СИ)" - Флёри Юлия - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Только твоя... ( С И)" - Флёри Юлия - бесплатно, без регистрации....

17 06 2020 17:11:25

Читать "Мужчина для досуга" - Бестужева-Лада Светлана Игоревна, Потоцкая Наталья - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Мужчина для досуга" - Бестужева- Лада Светлана Игоревна, Потоцкая Наталья - бесплатно, без регистрации....

16 06 2020 22:22:29

Читать "Оргия мегаполиса (СИ)" - Врангель Данила Олегович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Оргия мегаполиса ( С И)" - Врангель Данила Олегович - бесплатно, без регистрации....

15 06 2020 22:48:55

Читать "Девушка из космоса" - Браун Картер - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Девушка из космоса" - Браун Картер - бесплатно, без регистрации....

14 06 2020 3:22:17

Читать "Одинокая велосипедистка" - Конан Дойл Артур - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Одинокая велосипедистка" - Конан Дойл Артур - бесплатно, без регистрации....

13 06 2020 0:57:16

Читать "Телохранитель" - Брокман Сюзанна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Телохранитель" - Брокман Сюзанна - бесплатно, без регистрации....

12 06 2020 15:11:18

Читать "Красный свет" - Брин Дэвид - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Красный свет" - Брин Дэвид - бесплатно, без регистрации....

11 06 2020 7:42:40

Читать "Чарли Чан идет по следу" - Биггерс Эрл Дерр - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Чарли Чан идет по следу" - Биггерс Эрл Дерр - бесплатно, без регистрации....

10 06 2020 18:12:13

Читать "Путешествие по Крыму" - Булгаков Михаил Афанасьевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Путешествие по Крыму" - Булгаков Михаил Афанасьевич - бесплатно, без регистрации....

09 06 2020 4:31:25

Читать "Синдром Паганини и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом коде" - Кин Сэм - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Синдром Паганини и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом коде" - Кин Сэм - бесплатно, без регистрации....

08 06 2020 21:35:58

Читать "Дневник Рейвенкловки (СИ)" - Биглова Алла - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дневник Рейвенкловки ( С И)" - Биглова Алла - бесплатно, без регистрации....

07 06 2020 14:22:59

Читать "Слайдер (ЛП)" - Борел Стейси - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Слайдер ( Л П)" - Борел Стейси - бесплатно, без регистрации....

06 06 2020 21:18:22

Читать "Перед прыжком<br />(Роман)" - Еремин Дмитрий Иванович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Перед прыжком<br />( Роман)" - Еремин Дмитрий Иванович - бесплатно, без регистрации....

05 06 2020 7:16:10

Читать "Орлята партизанских лесов" - Давидзон Яков Борисович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Орлята партизанских лесов" - Давидзон Яков Борисович - бесплатно, без регистрации....

04 06 2020 5:22:23

Читать "Неизвестная жизнь Иисуса Христа" - Нотович Н - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Неизвестная жизнь Иисуса Христа" - Нотович Н - бесплатно, без регистрации....

03 06 2020 8:23:21

Читать "Боевая машина: Руководство по самозащите – 2" - Тарас Анатолий Ефимович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Боевая машина: Руководство по самозащите – 2" - Тарас Анатолий Ефимович - бесплатно, без регистрации....

02 06 2020 12:56:22

Читать "Курс истории древней философии" - Трубецкой Николай Сергеевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Курс истории древней философии" - Трубецкой Николай Сергеевич - бесплатно, без регистрации....

01 06 2020 16:22:55

Читать "Импотент, или секретный эксперимент профессора Шваца" - Бегемотов Нестор Онуфриевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Импотент, или секретный эксперимент профессора Шваца" - Бегемотов Нестор Онуфриевич - бесплатно, без регистрации....

30 05 2020 8:20:29

Читать "Цветник бабушки Корицы" - Соловьева Елена - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Цветник бабушки Корицы" - Соловьева Елена - бесплатно, без регистрации....

29 05 2020 16:15:54

Читать "Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников" - Садовникова И. Н. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников" - Садовникова И. Н. - бесплатно, без регистрации....

28 05 2020 15:46:16

Читать "В защиту реформы образования (СИ)" - Нигматулин Марат "Московский школьник" - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " В защиту реформы образования ( С И)" - Нигматулин Марат " Московский школьник" - бесплатно, без регистрации....

27 05 2020 15:41:25

Читать "Гости на пороге. Лучшие советы, тосты, игры, песни и рецепты" - Николаева Юлия Николаевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Гости на пороге. Лучшие советы, тосты, игры, песни и рецепты" - Николаева Юлия Николаевна - бесплатно, без регистрации....

26 05 2020 21:57:31

Читать "Дорога на Тмутаракань" - Аксеничев Олег - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дорога на Тмутаракань" - Аксеничев Олег - бесплатно, без регистрации....

25 05 2020 21:18:43

Читать "Влияние звезд" - Буццати Дино -

Читать книгу онлайн " Влияние звезд" - Буццати Дино - бесплатно, без регистрации....

24 05 2020 4:36:57

Читать "Аметистовое ожерелье" - Брендан Мэри - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Аметистовое ожерелье" - Брендан Мэри - бесплатно, без регистрации....

23 05 2020 9:12:53

Читать "Прогулка по работному дому" - Диккенс Чарльз - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Прогулка по работному дому" - Диккенс Чарльз - бесплатно, без регистрации....

22 05 2020 15:46:16

Читать "Вкусные блюда на скорую руку" - Ивушкина Ольга - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Вкусные блюда на скорую руку" - Ивушкина Ольга - бесплатно, без регистрации....

21 05 2020 13:10:17

Читать "И грянул гром, услышь крик мой…" - Тэйлор Милдред - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " И грянул гром, услышь крик мой…" - Тэйлор Милдред - бесплатно, без регистрации....

20 05 2020 12:28:28

Читать "Чудо-дерево" - Чуковский Корней Иванович -

Читать книгу онлайн " Чудо-дерево" - Чуковский Корней Иванович - бесплатно, без регистрации....

19 05 2020 21:12:34

...

18 05 2020 18:44:20

Читать "Легенда о Белом Змее (СИ)" - Ром Александра - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Легенда о Белом Змее ( С И)" - Ром Александра - бесплатно, без регистрации....

17 05 2020 22:26:52

Читать "Малый автобизнес: с чего начать, как преуспеть" - Волгин Владислав Васильевич - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Малый автобизнес: с чего начать, как преуспеть" - Волгин Владислав Васильевич - бесплатно, без регистрации....

16 05 2020 5:20:49

Читать "Семейное проклятие" - Хупер Кей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Семейное проклятие" - Хупер Кей - бесплатно, без регистрации....

15 05 2020 15:15:57

Читать "Тихие воды" - Дорн Алиса - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Тихие воды" - Дорн Алиса - бесплатно, без регистрации....

14 05 2020 7:23:34

Читать "Слепое правосудие" - Бернхардт Уильям - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Слепое правосудие" - Бернхардт Уильям - бесплатно, без регистрации....

13 05 2020 6:43:36

Читать "Ключик к мечте" - Неволина Екатерина Александровна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Ключик к мечте" - Неволина Екатерина Александровна - бесплатно, без регистрации....

12 05 2020 3:25:22

Читать "Подростки (СИ)" - Захарова Оксана Юрьевна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Подростки ( С И)" - Захарова Оксана Юрьевна - бесплатно, без регистрации....

11 05 2020 6:53:23

Читать "Библиотека мировой литературы для детей, т. 39" - Майн Рид Томас (?), Стивенсон Роберт Льюис - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Библиотека мировой литературы для детей, т. 39" - Майн Рид Томас (?), Стивенсон Роберт Льюис - бесплатно, без регистрации....

10 05 2020 10:28:42

Читать "Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" - Тяпугина Наталия Ю. - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации" - Тяпугина Наталия Ю. - бесплатно, без регистрации....

09 05 2020 19:22:44

Читать "Грабеж" - Шевцов Иван Михайлович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Грабеж" - Шевцов Иван Михайлович - бесплатно, без регистрации....

08 05 2020 7:11:28

Читать "Дикий вьюнок (СИ)" - Шолох Юлия - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Дикий вьюнок ( С И)" - Шолох Юлия - бесплатно, без регистрации....

07 05 2020 12:57:44

Читать "Книга без переплета" - Гарина Инна - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Книга без переплета" - Гарина Инна - бесплатно, без регистрации....

06 05 2020 8:19:54

Читать "Язык как инстинкт" - Пинкер Стивен - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Язык как инстинкт" - Пинкер Стивен - бесплатно, без регистрации....

05 05 2020 3:51:10

Читать "Вживание неправильного попаданца" - Переяславцев Алексей - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Вживание неправильного попаданца" - Переяславцев Алексей - бесплатно, без регистрации....

04 05 2020 2:18:23

Читать "Московский душегуб" - Афанасьев Анатолий Владимирович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Московский душегуб" - Афанасьев Анатолий Владимирович - бесплатно, без регистрации....

03 05 2020 14:32:57

Читать "Затерянный мир. Сборник (худ. В. Макаренко)" - Конан Дойл Артур - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Затерянный мир. Сборник (худ. В. Макаренко)" - Конан Дойл Артур - бесплатно, без регистрации....

02 05 2020 3:40:23

Читать "Руководящие идеи русской жизни" - Тихомиров Лев Александрович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Руководящие идеи русской жизни" - Тихомиров Лев Александрович - бесплатно, без регистрации....

01 05 2020 9:54:16

Читать "Мастер Эдер и Пумукль" - Каут Эллис - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Мастер Эдер и Пумукль" - Каут Эллис - бесплатно, без регистрации....

30 04 2020 16:27:34

Читать "Гремящий перевал" - Яковенко Дмитрий, Гидра Дарт, Егоров Алексей, Павлов Константин Сергеевич, Бондарев Олег Игоревич, Корунков Иван, Райхман Григорий, Русанов Алексей, Шэдова Таша, Ситников Иван, ван Эйк Ваут, Терентьев Дмитрий, Яльчик Александр, Сейчас Александр, Светлая Ирина, Токарев Кирилл, Шиммер Станислав -

Читать книгу онлайн " Гремящий перевал" - Яковенко Дмитрий, Гидра Дарт, Егоров Алексей, Павлов Константин Сергеевич, Бондарев Олег Игоревич, Корунков Иван, Райхман Григорий, Русанов Алексей, Шэдова Таша, Ситников Иван, ван Эйк Ваут, Терентьев Дмитрий, Яльчик Александр, Сейчас Александр, Светлая Ирина, Токарев Кирилл, Шиммер Станислав - бесплатно, без регистрации....

29 04 2020 7:18:47

Читать "Пять минут до счастья" - Шер Аркадий Соломонович - Страница 1 -

Читать книгу онлайн " Пять минут до счастья" - Шер Аркадий Соломонович - бесплатно, без регистрации....

28 04 2020 23:32:49

Еще:
Истории фандома -1 :: Истории фандома -2 :: Истории фандома -3 :: Истории фандома -4 :: Истории фандома -5 :: Истории фандома -6 :: Истории фандома -7 :: Истории фандома -8 :: Истории фандома -9 :: Истории фандома -10 :: Истории фандома -11 :: Истории фандома -12 :: Истории фандома -13 :: Истории фандома -14 :: Истории фандома -15 :: Истории фандома -16 :: Истории фандома -17 :: Истории фандома -18 :: Истории фандома -19 :: Истории фандома -20 :: Истории фандома -21 :: Истории фандома -22 :: Истории фандома -23 ::

Исследователь из Стэнфордского университета попросил группу кандидатов наук по литературе прочитать роман Джейн Остин (Jane Austin), находясь внутри аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате обнаружилось, что аналитическое чтение литературы и чтение просто ради удовольствия обеспечивают различные виды неврологической нагрузки, каждый из которых является своего рода полезным упражнением для человеческого мозга.

Исследование проводилось под руководством специалистов Стэнфордского университета, занимающихся изучением когнитивной и нервной деятельности мозга. Однако сама идея подобного исследования принадлежит специалисту по литературному английскому языку Натали Филипс (Natalie Phillips), которая пытается выяснить, каково истинное значение изучения литературы. Помимо получения знаний и связанных с конкретным произведением культурных аспектов, исторических фактов и гуманитарных сведений, заложена ли в чтении какая-либо ощутимая польза для человека, которая поддается оценке?

Получается, что этот процесс можно зафиксировать – по крайней мере, определить, как при чтении происходит циркуляция крови в мозге. Эксперименты были построены таким образом, чтобы люди, находящиеся в камере аппарата МРТ, смогли прочитать главу из романа Джейн Остин «Парк Мэнсфилд» (Mansfield Park), текст которой проецировался на монитор внутри камеры. Читателей попросили делать это двумя способами: как если бы они читали ради удовольствия, а также провести критический анализ текста, как это делается перед сдачей экзамена.

Аппарат МРТ позволяет ученым наблюдать циркуляцию крови в мозге, и то, что они обнаружили, показалось им особенно интересным: когда мы читаем, кровь поступает в области мозга, которые находятся за пределами участков, отвечающих за управляющие функции. Кровь поступает в участки, связанные с концентрацией мышления. Ничего удивительного в этом нет – для чтения необходимо умение сосредоточиться – однако, было обнаружено, что для аналитического, подробного чтения требуется выполнение определенной сложной когнитивной функции, которая обычно не задействована. По словам ученых, при чтении обоими способами включается когнитивная функция, которая ассоциируется не только с «работой» или «игрой».

Более того, исследование показало, что при одном только переходе от чтения «для удовольствия» к «аналитическому» чтению происходит резкая смена видов нервной деятельности мозга и характера кровообращения в головном мозге. Видимо, по результатам исследования можно будет сделать вывод о механизмах влияния чтения на наш мозг и активизации таких его функций, как способность к концентрации и познанию. А пока исследование подтверждает то, что вы и так уже знаете еще с тех времен, когда учительница в начальных классах твердила вам, что читать полезно для мозга.